Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Quy chế, quy định

Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về Công tác sinh viên chính quy của Trường ĐH Tài chính - Kế toán