Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức – Thông báo

Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Lớp, Đoàn, Hội các khóa năm học 2017-2018

 

Lưu ý: 

   - SV khóa 3 nhận phụ cấp vào ngày 26-27/4/2018

   - SV các khóa còn lại nhận phụ cấp bắt đầu từ ngày 02/5/2018