Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức – Thông báo

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp năm 2017

1. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:

   - Danh sách sinh viên các khóa hệ Đại học

   Danh sách sinh viên các khóa hệ liên thông Đại học

   Danh sách sinh viên các khóa hệ Cao đẳng

 

2. Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

Nguồn: Phòng QLĐT