Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Học bổng

Danh sách sinh viên Khóa 6 Đại học nhận học bổng của các đơn vị tài trợ năm 2017

 

Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đúng các quy định sau:

           1. Ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

           2. Đúng 7 giờ 20 phút ngày 09/9/2017 (thứ 7) có mặt tại Hội trường Trường Đại học Tài chính - Kế toán để ổn định tổ chức.