Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tạp chí

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 08 - 12/2016

STT

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Từ vụ Philippines kiện Trung Quốc - Kinh nghiệm cho Việt Nam trong giải quyết tranh chấp Biển Đông

2

Nguyễn Hoàng Nguyên

Những công việc cần thực hiện trong quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

3

Huỳnh Thị Thùy Dương

Mô hình ước tính và dự báo độ biến động tỷ suất sinh lợi ở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

4

Huỳnh Thu Hiền

Khả năng tiếp cận vốn tín dụng của nông hộ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

5

Lê Hoàng Như Nguyện

Nguyễn Thị Quỳnh Duyên

Nghiên cứu tác động của chất lượng dịch vụ, lợi ích tài chính đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

6

Trần Phạm Huyền Trang

Nguyễn Thị Thảo

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại thành phố Đà Nẵng

7

Lê Thị Mến

Tác động của nữ CEO đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

8

Nguyễn Thị Thủy Hưởng

Trần Thanh Tâm

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

9

Lê Nguyễn Nguyên Nguyên

Nguyễn Văn Liêm

Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán - kiểm toán của Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế

10

Nguyễn Thị Hà Thanh

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng thành phố Đồng Hới

11

Hoàng Anh Viện

Lê Thị Hồng Yến

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, niềm tin và danh tiếng các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

12

Lâm Bảo Khánh

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lặp lại các sản phẩm yến sào đất Quảng của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng

13

Mai Bá Ấn

Văn hóa giao tiếp truyền thống: Những giá trị cần được phát huy và những hạn chế cần bổ sung, khắc phục

14

Trần Tuyết Lê

Phan Thị Thủy Tiên

So sánh yếu tố ngôn ngữ tránh bất đồng trong một số bộ phim tiếng Anh và tiếng Việt

15

Nguyễn Thị Thu Hảo

Lê Thị Thanh Bình

Tham gia TPP: Thách thức đối với Việt Nam về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế

16

Phạm Thị Hạnh

Pháp luật thừa kế trong trường hợp sinh con nhờ mang thai hộ và nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản