Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Đề tài NCKH

Nghiệm thu đề tài khoa học “Thực tiễn pháp luật về thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

Sáng ngày 19/1/2017, Hội đồng khoa học Trường Đại học Tài chính - Kế toán do Tiến sĩ Phạm Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Trường “Thực tiễn pháp luật về thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Đề tài do ThS, NCS. Huỳnh Ngọc Nghiêm (Trưởng Khoa Luật Kinh tế) làm chủ nhiệm cùng với sự tham gia của ThS. Phan Thị Thu Thủy (Phó Trưởng Khoa Luật Kinh tế - Thư kí đề tài), ThS. Thái Thị Phương Lan, ThS. Phạm Thị Hạnh, CN. Bùi Thị Thúy Hằng, CN. Mai Nguyễn Anh Thư (Giảng viên Khoa Luật Kinh tế).

 

TS. Lê Văn Khâm - Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng phản biện đề tàiTS. Lê Xuân Lãm - Trưởng phòng QLKH&HTQT - Thư kí Hội đồng phản biện đề tài


Đề tài được thực hiện với mục tiêu cung cấp một cách hệ thống, tổng quan và toàn diện những quy định của pháp luật về thu hút đầu tư và thực tiễn triển khai quy định pháp luật trên địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi. Đề tài phân tích những điểm bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật về thu hút đầu tư đối với các địa bàn trên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2005 đến 2016, tập trung giai đoạn 2010 - 2016. Trên cơ sở thực tiễn thi hành pháp luật, đề tài nêu ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 


Nhóm tác giả thực hiện đề tài


Đề tài được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài cho tốt hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.

 

 Nguồn tin: Quỳnh Anh (Phòng QLKH&HTQT)