Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Đề tài NCKH

Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu sự tác động của truyền thông Marketing đến việc quảng bá thương hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán”

Chiều ngày 12/1/2017, Hội đồng khoa học Trường Đại học Tài chính - Kế toán do Tiến sĩ Bùi Phụ Anh, Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Trường “Nghiên cứu sự tác động của truyền thông Marketing đến việc quảng bá thương hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán”. Đề tài do ThS. NCS Võ Ngọc Anh (Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp - Khoa Quản trị kinh doanh) làm chủ nhiệm cùng với sự tham gia của ThS. NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung (Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh - Thư kí đề tài), ThS. Nguyễn Văn Vinh (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), ThS. Phạm Thị Thanh Luyến (Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh)

 


ThS. NCS Võ Ngọc Anh đại diện nhóm tác giả trình bày đề tàiTS. Phạm Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phản biện đề tài


Đề tài đã nghiên cứu, đánh giá những cơ hội, thách thức trong việc xây dựng, phát triển và định vị hình ảnh thương hiệu của một cơ sở đào tạo có bề dày lịch sử 40 năm qua; đánh giá hoạt động truyền thông Marketing để quảng bá thương hiệu Nhà trường trong bối cảnh xã hội phát triển và hội nhập hiện nay cũng như trong tương lai để xem xét sự phù hợp, tính thích ứng nhằm tiếp tục tôn vinh hay điều chỉnh tạo nên sắc thái mới cho hình ảnh thương hiệu của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

 

Đề tài được thực hiện đúng tiến độ; có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn, có tính ứng dụng cao trong công tác nghiên cứu, giảng dạy. Việc thực hiện đề tài giúp các giảng viên có được những trải nghiệm thực tế hữu ích, nâng cao trình độ chuyên môn và phục vụ cho công tác đào tạo của Nhà trường; đồng thời đề tài là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm công tác Marketing. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.Nhóm tác giả thực hiện đề tài

 

 Nguồn tin: Quỳnh Anh (Phòng QLKH&HTQT)