Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tạp chí

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 07 - 9/2016

STT

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT

1

Nguyễn Hữu Phước

Đỗ Thành Đô

Nhận diện những nguy cơ và giải pháp xử lý trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay

2

Võ Văn Nhị

Trần Thị Thanh Hải

Ảnh hưởng của hệ thống kế toán đến dòng vốn đầu tư nước ngoài: Trường hợp các nước Asean

3

Trần Tùng Lâm

Lê Tuấn Anh

Cơ chế tài chính nhằm thu hút khu vực tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

4

Nguyễn Thị Minh Hương

Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

5

Nguyễn Quốc Nghi

Trần Thị Diễm Cần

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại tại thành phố Cần Thơ theo cách tiếp cận từ quan điểm của khách hàng

6

Hoàng Anh Viện

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên đại học tại TP Hồ Chí Minh

7

Trần Phạm Huyền Trang

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Ứng dụng mô hình IDIC nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại khách sạn Bạch Đằng Đà Nẵng

8

Trần Quang Tính

Các yếu tố tác động đến thái độ hưởng ứng quảng cáo trên Facebook của người tiêu dùng tại Việt Nam

9

Huỳnh Ngọc Nghiêm

Một số vấn đề pháp lý cần hoàn thiện đối với chế định chấm dứt hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp

10

Phạm Thị Thi

Bình luận quy định về thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo Thông tư 215/2013/TT-BTC

11

Phạm Thị Hạnh

Chế độ tài sản của vợ chồng được xác lập theo thỏa thuận – Điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình

12

Lê Thị Hoài Thương

Thái Thị Phương Lan

Thẩm quyền quản lý công chức giữa các cấp chính quyền địa phương hiện nay - Một số vấn đề bất cập và những kiến nghị

13

Phan Thị Thu Thủy

Một số giải pháp tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay

14

Phạm Thị Thanh Luyến

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nghiên cứu thực trạng việc làm của sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán sau tốt nghiệp

15

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Một số đặc điểm cú pháp của phép đảo đối trong tục ngữ Anh - Việt

16

Hà Chí Công

Mở rộng Schreier của các ^- nửa Mô đun và một số tính chất

17

Phạm Xuân Hậu

Lê Thị Nha Trang

Dữ liệu lớn và liên kết dữ liệu mở: Một số hướng tiếp cận