Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tạp chí

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 06 - 05/2016

STT

Tác giả

Bài viết

1

Hồ Tấn Sáng

Tạo môi trường, động lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học lý luận ở Việt Nam hiện nay

2

Phạm Sỹ Hùng -

Nguyễn Thị Hồng Oanh

Thực trạng hoạt động M&A các tổ chức tín dụng Việt Nam, một số khuyến nghị chính sách

3

Lê Văn Khâm

Vài suy nghĩ về những vấn đề đặt ra trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

4

Nhữ Trọng Bách

Cơ chế điều hành tỷ giá trước lộ trình mở cửa hoàn toàn thị trường vốn Việt Nam

5

Nguyễn Đình Đức

Tài sản đảm bảo để thu nợ của các ngân hàng - Bài toán cần có hướng giải quyết?

6

Bùi Phụ Anh -

Võ Văn Nhị

Định hướng và lộ trình hoàn thiện báo cáo tài chính cho đơn vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán công quốc tế

7

Huỳnh Thị Thùy Dương

Nghiên cứu thực nghiệm về một số nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ điều chỉnh giá cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

8

Trần Quang Tính

Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các nông hộ tại tỉnh Quảng Nam

9

Võ Văn Nhị -

Trần Thị Thanh Hải

Khả năng và định hướng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

10

Bùi Thị Yến Linh -

Nguyễn Thị Hồng Oanh

Chuẩn mực kế toán công quốc tế và lộ trình xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

11

Lê Thị Mến

Kiểm định mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về bất động sản đầu tư

12

Nguyễn Việt Hưng

Các nguyên nhân cản trở vận dụng phương pháp phân bổ theo mức độ hoạt động vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

13

Trần Ngọc Phương Thảo

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ hưởng ứng của người tiêu dùng tại Việt Nam đối với hoạt động mua sắm trực tuyến

14

Nguyễn Thị Phương Ngọc -

Võ Thị Thu Diệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15

Nguyễn Thị Quyết

Một số vấn đề đặt ra trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

16

Phan Thị Thu Thủy

Bình luận một số vấn đề bất cập về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay

17

Đặng Thị Chung Thủy

Sử dụng chiến lược lịch sự dương tính để duy trì hội thoại Anh - Việt: Một nghiên cứu dành cho sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Tài chính - Kế toán