Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tạp chí

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 14 - 12/2018

STT

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT

1

Mai Thị Hồng Liên

Những rào cản trong việc xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay

2

Trần Thị Phương Thảo

Điều chỉnh trong chính sách thuế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

3

Nguyễn Thị Lệ Huyền

Tác động của đa dạng hóa ngành nghề cho vay đến lợi nhuận và rủi ro của ngân hàng: nghiên cứu thực nghiệm tại các NHTM Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán

4

Huỳnh Thị Thùy Dương

Tác động đến quản trị vốn lưu động đến giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng Việt Nam

5

Trần Thị Tuyết Lan

Nguyễn Bình Đức

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh `các tỉnh duyên hải miền trung từ năm 2007 đến nay và gợi ý chính sách

6

Nguyễn Thị Bích Linh

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vận dụng phương pháp cây quyết định trong phân tích định lượng để đưa ra quyết định cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam

7

Trần Thị Thu Phường

Kiểm toán dựa trên rủi ro kinh doanh và các chuẩn mực rủi ro kiểm toán

8

Lê Thị Mến

Đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán HCM

9

Phan Thị Thùy Nga

Lê Thị Minh Toàn

Đánh giá thực trạng vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chi phí chiến lược trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

10

Tạ Thị Thương

Giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ góc nhìn quảng cáo thương mại

11

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phạm thị Thanh Luyến

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa của UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

12

Lương Thị Thu Trang

Trần Thị Thanh Thanh

Vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế nông thôn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

13

Lê Hoàng Như Nguyện

Nguyễn Thị Quỳnh Duyên

Ảnh hưởng của việc sử dụng người nổi tiếng làm đại diện thương hiệu đến thái độ đối với thương hiệu và ý định mua hàng của người tiêu dùng: Trường hợp ca sỹ Sơn Tùng M-TP và BITI'S HUNTER

14

Phạm Thị Hạnh

Một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hồi hàng hóa khuyết tật theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

15

Bạch Thị Nhã Nam

Quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm con người và kiến nghị sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm

16

Hà Chí Công

Hạng nhân tử của ma trận lũy đẳng trên nửa vành nguyên phi khả đối

17

Nguyễn Tấn Bình

Trần Văn Thạch

Chọn hàm trung gian trong bài toán giải tích