Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tạp chí

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 13 - 9/2018

STT

Tác giả

Bài viết

1

Đoàn Anh Vũ

Phát triển loại hình kiểm toán hoạt động của kiểm toán nhà nước giai đoạn hiện nay ở Việt Nam

2

Nguyễn Hữu Quỳnh Như

Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô và một số gợi ý cho Việt Nam

3

Nguyễn Thị Minh Hương

Tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

4

Trần Thị Phương Thảo

Tác động của CPTPP đến thị trường bảo hiểm Việt Nam

5

Hồ Hữu Tiến

Mai Thị Thanh Chung

Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Cách tiếp cận Bootstrap phi tham số

6

Hoàng Thị Ngọc Hường

Sử dụng đòn bẩy tài chính - Nhìn từ trường hợp một số doanh nghiệp ngành Thép ở Việt Nam

7

Phạm Thị Minh Việt

Thực tiễn hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới

8

Đoàn Thị Thu Phương

Giải pháp mở rộng cho vay nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi

9

Lê Thị Tuyết Thoa

Kinh tế ngầm và nguyên nhân của sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh tế ngầm

10

Lê Văn Tùng

Ảnh hưởng của sự thỏa mãn công việc đến sự cam kết tình cảm của nhân viên tại các công ty May của Việt Nam

11

Phạm Thị Thanh Luyến

Nguyễn Thị Hồng Nhung:

Các yếu tố tác động đến ý định tham gia bảo vệ tài nguyên - môi trường du lịch biển đảo của cộng đồng địa phương tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang

12

Trần Thị Thanh Thanh

Khả năng phục hồi của cộng đồng dựa vào du lịch nông thôn tại Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

13

Nguyễn Duy Tạo

Các yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán: Nhìn dưới góc dộ sự hài lòng của người học

14

Phạm Thị Thúy Kiều

Đa dạng hóa các hình thức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các môn pháp luật dành cho sinh viên không chuyên ngành Luật tại trường Đại học Tài chính - Kế toán

 15  Thái Thị Phương Lan  Nghiên cứu sự đổi mới hoạt động của chính quyền địa phương theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 16 Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Đặng Thị Chung Thủy 
 Thực trạng và giải pháp nâng cao Kỹ năng Nói Tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán