Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thông báo

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên" lần 3 năm 2019