Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tạp chí

Lễ ra mắt Chi hội Nhà báo các tạp chí khoa học và Kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Chiều ngày 15/6, tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ ra mắt Chi hội Nhà báo các tạp chí khoa học và kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Chi hội Nhà báo các tạp chí khoa học trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh, gồm có 09 hội viên, là chi hội có tính chất đặc thù. Các thành viên chi hội là các nhà giáo, cán bộ quản lý giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Việc thành lập Chi hội Nhà báo các tạp chí khoa học cho thấy Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh luôn chú trọng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội cơ sở phù hợp với từng loại hình báo chí, phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của hội viên.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 148 hội viên Hội Nhà báo được Trung ương Hội cấp Thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021. Đợt này, Hội kết nạp thêm 18 hội viên, trong đó có 07 hội viên của 2 tạp chí là Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán (4 hội viên) và Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng (3 hội viên).


Chủ tịch Hội nhà báo Hà Minh Đích trao Quyết định và Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên mới

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi chỉ định ông Bùi Phụ Anh, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán làm Thư ký Chi hội, Ông Trần Đình Thám, Tổng Biên tập Tạp chí khoa học và Công nghệ làm Phó Thư ký Chi hội, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Tư liệu viên Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán làm Ủy viên Thư ký Chi hội.


Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Minh Đích trao hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội

Quỳnh Anh (P.QLKH&HTQT)