Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tạp chí

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 10 - 9/2017

STT

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT

1

Mai Thị Hồng Liên

Một số giải pháp góp phần xây dựng chính quyền tỉnh Quảng Ngãi theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân

2

Trương Anh Tuấn

Có hay không sự tồn tại của rủi ro đạo dức hậu suy trong bảo hiểm y tế ở Việt Nam?

3

Đoàn Thị Thu Phương

Sử dụng hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu trong phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư cổ phiếu

 

4

Tống Thiện Phước

Huỳnh Thu Hiền

Giải pháp tín dụng ngân hàng xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi

5

Lê Thị Tuyết Thoa

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư công tại tỉnh Quảng Ngãi

6

Trần Nhật Quân

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư mua sắm công và đầu tư xây dựng cơ bản ở Quảng Ngãi

7

Võ Văn Nhị

Nguyễn Vương Thành Long

Kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập và hội tụ kế toán quốc tế

8

Vương Thị Nga

Vũ Thị Bá Dương

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị truyền thống trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Tây Nguyên: Trường hợp công cụ dự toán và ra quyết định

9

Đỗ Thanh Phương

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

10

Lê Văn Tùng

Tác động phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến động lực làm việc của nhân viên ngành dệt may

11

Nguyễn Duy Trinh

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng lao động đối với nguồn nhân lực được đào tạo tại các trường đại học ở Quảng Ngãi

12

Lâm Bảo Khánh

Quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam nhìn từ góc độ hiệu quả: Thực trạng và Giải pháp

13

Mai Bá Gia Hân

Giải pháp nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

14

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách - Trường hợp khách nội địa tự tổ chức đến Lý Sơn

15

Lê Thị Hoài Thương

Thái Thị Phương Lan

Hoạt động cung ứng dịch vụ chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

16

Phạm Xuân Hậu

Lê Thị Nha Trang

Phương pháp lai cho hệ khuyến nghị dựa vào sở thích người dùng

17

Hà Chí Công

Một số lớp nửa vành có số phần tử sinh không bị chặn