Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tạp chí

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 09 - 04/2017

STT

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT

1

Hồ Tấn Sáng

Mai Thị Hồng Liên

Góp bàn xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân ở nước ta hiện nay

2

Nguyễn Thị Tâm

“Tự chuyển biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi

3

Lê Văn Khâm

Một vài suy nghĩ đối với Thông tư Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

4

Phạm Thị Minh Việt

Đỗ Cao Thị Ngạn Triều

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

5

Nguyễn Văn Tuấn

Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua và giải pháp cho thời gian tới

6

Nguyễn Bình Đức

Thực trạng nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và giải pháp phát triển

7

Trương Thị Viên

Các yếu tố tác động đến ý định mua smartphone cao cấp nhãn hiệu Samsung của người tiêu dùng tại Việt Nam

8

Nguyễn Quốc Tuấn

Trần Thị Trương

“Phát triển tổ chức” tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

9

Lê Thị Minh Toàn

Phan Thị Mỹ Kiều

Đánh giá ý định mua của người tiêu dùng đối với thực phẩm chế biến xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10

Trần Phạm Huyền Trang

Nguyễn Thị Thảo

Tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng đối với các thương hiệu áo sơ mi nam: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Nẵng

11

Trần Quang Tính

Các yếu tố tác động đến ý định mua thực phẩm tại các cơ sở cung cấp “thực phẩm sạch’ của người tiêu dùng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Quảng Ngãi

12

Phạm Thị Thanh Luyến

Võ Ngọc Anh

Phát triển thương hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán dựa trên nền tảng nhân viên

13

Phạm Thị Thúy Kiều

Chuyển đổi giới tính ở Việt Nam - Từ quy định đến thực tiễn

14

Huỳnh Quang Lâm

Bình luận về hợp đồng trước khi đăng kí doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

15

Phạm Thị Kim Chuyên

So sánh những đặc trưng ngữ nghĩa của từ “Green” trong tiếng Anh và “xanh (lá cây) trong tiếng Việt”

16

Hà Chí Công

Hàm hạng trên nửa vành Boolean