Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tạp chí

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 04 - 06/2015

STT Tác giả Tên bài
01 TS. Mai Bá Ấn Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu sớm đưa nhà trường thành trường đại học đạt chuẩn quốc gia
02 PGS. TS. Hồ Tấn Sáng Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của đạo đức, văn minh
03 ThS. Võ Văn Sửu Con người - Vấn đề trung tâm trong tư tưởng Hồ Chí Minh
04 PGS. TS. Nguyễn Thị Tâm Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay
05 TS. Lê Văn Khâm Một vài suy nghĩ về dự thảo Luật Ngân sách nhà nước mới: Những thay đổi so với Luật Ngân sách nhà nước 2002 và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện
06 TS. Nguyễn Hoàng Giang Duy trì cân đối quỹ bảo hiểm hưu - Minh họa qua bài toán đầu tư tài chính
07 TS. Lê Xuân Lãm Thông tư 200/2014/TT-BTC: Những thay đổi và ảnh hưởng đến nội dung học phần Nguyên lý kế toán trong chương trình đào tạo của một số trường đại học khối kinh tế
08 ThS. Lương Thị Thanh Việt
ThS. Tạ Thị Ngọc Thạch
Giới thiệu quy trình ứng dụng phương pháp ABC vào các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa
09 ThS. Phan Thị Thùy Nga Kế toán quản trị chi phí truyền thống và định hướng áp dụng kế toán quản trị chi phí chiến lược
10 ThS. Dương Tùng Lâm Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây-lắp
11 ThS. Lê Thị Diệu Hiền
ThS. Nguyễn Quốc Nghi
Nghiên cứu các nhân tố nội tại ảnh hưởng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của nông hộ trồng cây ăn trái ở tỉnh Tiền Giang
12 ThS. Trần Quang Tính Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thị trường Quảng Ngãi
13 ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
ThS. Trần Phạm Huyền Trang
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Xây dựng mô hình năng lực cạnh tranh động cho Công ty cổ phần Thép Thái Bình Dương
14 ThS. Đỗ Thành Đô Ý thức pháp quyền và ý thức pháp luật
15 ThS. Phạm Thị Thi Bình luận một số vấn đề bất cập trong Luật Trọng tài thương mại năm 2010