Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Biểu mẫu, hướng dẫn

Biểu mẫu, Hướng dẫn dành cho sinh viên

Mẫu Đơn xin dự thi

Hướng dẫn Quy trình phúc khảo bài thi