Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường

 

  TS. Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng trường
 

  TS. Lê Xuân Lãm - Phó Hiệu trưởng, Thư ký Hội đồng trường
 

  NGƯT, TS. Bùi Phụ Anh, Thành viên Hội đồng trường
 

  TS. Mai Bá Ấn - Phó Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường


  TS. Phạm Sỹ Hùng - Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường
 

  ThS. Nguyễn Duy TạoThành viên Hội đồng trường


  Ths. Dương Ngọc Ánh,  Thành viên Hội đồng trường
 

  Ths. Nguyễn Văn Cần - Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, Thành viên Hội đồng trường


  Ths. Nguyễn Đăng Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán,  Thành viên Hội đồng trường


  NGƯT, TS.Lê Văn Khâm - Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Thành viên Hội đồng trường


  TS. Bùi Thị Yến Linh - Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán, Thành viên Hội đồng trường
 

  ThS. Nguyễn Văn Luyện - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi, Thành viên Hội đồng trường
 

  Ông Trần Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Thành viên Hội đồng trường


  ThS. Nguyễn Hoàng Trúc, Thành viên Hội đồng trường 
  NGƯT, ThS. Nguyễn Văn Vinh, Thành viên Hội đồng trường