Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường

 

TS. Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng trường
 

TS. Lê Xuân Lãm - Trưởng phòng QLKH & HTQT, Thư ký Hội đồng trường
 

NGƯT, TS. Bùi Phụ Anh, Thành viên Hội đồng trường
 

TS. Mai Bá Ấn - Phó Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường


TS. Phạm Sỹ Hùng - Phó Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường
 

ThS. Nguyễn Duy Tạo - Phó Hiệu trưởngThành viên Hội đồng trường


Ths. Dương Ngọc Ánh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,  Thành viên Hội đồng trường
 

Ths. Nguyễn Văn Cần - Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, Thành viên Hội đồng trường


Ths. Nguyễn Đăng Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán,  Thành viên Hội đồng trường


NGƯT, TS.Lê Văn Khâm - Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Thành viên Hội đồng trường


TS. Bùi Thị Yến Linh - Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán, Thành viên Hội đồng trường
 

ThS. Nguyễn Văn Luyện - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi, Thành viên Hội đồng trường
 

Ông Trần Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Thành viên Hội đồng trường


ThS. Nguyễn Hoàng Trúc, Thành viên Hội đồng trường 
NGƯT, ThS. Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Thành viên Hội đồng trường