Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 055. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán

 
TT Họ và tên Chức danh

Ban Biên tập
1 TS. Mai Bá Ấn Tổng biên tập
2 NGƯT, TS. Bùi Phụ Anh Phó Tổng biên tập
3 TS. Phạm Sỹ Hùng Phó Tổng biên tập
4 NGƯT, ThS. Vương Tiến Dũng Biên tập viên
5 NGƯT, TS. Lê Văn Khâm Biên tập viên
6 TS. Trần Tùng Lâm Biên tập viên
 7  TS. Lê Xuân Lãm  Biên tập viên
8 NGƯT, ThS. Nguyễn Văn Vinh Biên tập viên
9 TS. Bùi Thị Yến Linh Biên tập viên
10 TS. Trương Duy Hoàng Biên tập viên
11 TS. Tống Thiện Phước Biên tập viên
12 TS. Trần Thị Bích Thủy Biên tập viên
13 TS. Đỗ Thành Đô Biên tập viên
14 ThS. Huỳnh Ngọc Nghiêm Biên tập viên
15 TS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy Biên tập viên

Ban Trị sự
1 TS. Lê Xuân Lãm Trưởng ban Trị sự
2 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nhân viên Trị sự
3 ThS. Đặng Thị Thanh Thúy Nhân viên Trị sự
  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh