Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin họcTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Phạm Sỹ Hùng Hiệu trưởng - Giám đốc Tiến sĩ
2 Lê Thị Thanh Lưu Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý - Phó Giám đốc NCS
3 Trần Thị Bích Thủy Trưởng Bộ môn ngoại ngữ - Phó Giám đốc Tiến sĩ
4 Đặng Thị Quyên Cán sự CN

Website: http://ttnnth.tckt.edu.vn