Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Ban Quản lý Khu nội trúTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Đào Tấn Hoanh CVC, Trưởng ban CN
2 Phan Quang Lời Nhân viên phục vụ T.cấp (ĐH)
3 Nguyễn Ngọc Thanh Phó trưởng ban CN
4 Nguyễn Trung Bình NV phục vụ CN
5 Nguyễn Duy Lữ NV phục vụ (HĐ)
 6  Bùi Thanh  Tuấn  Giảng viên  Thạc sĩ