Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Giáo dục Thể chất & Quốc phòng - An ninhTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Lê Văn Lợi GV, Trưởng bộ môn CN
2 Phạm Thanh Tâm Giảng viên Thạc sĩ
3 Nguyễn Khoa Mẫn Giảng viên Thạc sĩ
4 Nguyễn Diên Thạch Giảng viên Thạc sĩ
5 Hà Văn Thành Giảng viên CN (CH)
6 Đào Mạnh Hùng Giảng viên Thạc sĩ
7 Lê Văn Phi Long GV, P. Trưởng bộ môn Thạc sĩ
8 Nguyễn Thị Thảo Giảng viên CN (CH)