Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Ngoại ngữTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Trần Thị Bích Thủy GVC, Trưởng BM Tiến sĩ
2 Lê Hồng Quang GVC, Phó trưởng BM Thạc sĩ
3 Vương Thị Cẩm Hồng Giảng viên chính Thạc sĩ
4 Vương Thị Đào Giảng viên chính Thạc sĩ
5 Trần Tuyết Giảng viên Thạc sĩ
6 Võ Ngọc Ánh Giảng viên Thạc sĩ
7 Phạm Thị Tuyết Quỳnh Giảng viên Thạc sĩ
8 Đặng Thị Chung Thủy Giảng viên Thạc sĩ
9 Bùi Thị Thu Vân Giảng viên Thạc sĩ
10 Phạm Thị Kim Chuyên Giảng viên Thạc sĩ