Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Khoa Luật Kinh tế STT  Họ và tên  Chức vụ, công việc đang công tác  Học hàm, học vị
1 Huỳnh Ngọc Nghiêm Trưởng khoa Thạc sĩ (NCS)
2 Phan Thị Thu Thuỷ Phó Trưởng khoa Thạc sĩ (NCS)
3 Nguyễn Thị An Giảng viên Thạc sĩ
Đào Minh  Huyền Giảng viên Thạc sĩ 
Nguyễn Ngọc  Khánh  Giảng viên Tiến sĩ  
6 Thái Thị Phương Lan Giảng viên, Phó trưởng BM Thạc sĩ (NCS)
7 Huỳnh Quang Lâm Giảng viên Thạc sĩ
8 Nguyễn Trần Huyền Trân Giảng viên
Thạc sĩ
9 Phạm Thị Thi Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
10 Mai Nguyễn Anh Thư Giảng viên Thạc sĩ
11 Bùi Thị Thúy Hằng Giảng viên Thạc sĩ
12 Phạm Thị Hạnh Giảng viên Thạc sĩ
13 Lê Thị Thanh Bình Giảng viên Thạc sĩ
14 Phạm Thị Thúy Kiều Giảng viên Thạc sĩ
15 Nguyễn Thị Tường Vi Giảng viên Thạc sĩ
16 Đặng Thị Quỳnh
Mai Giảng viên Thạc sĩ
17 Trần Thị Phương Thảo  Giảng viên Thạc sĩ
18 Lê Hoàng Như Nguyện Giảng viên Thạc sĩ