Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Khoa Quản trị kinh doanh
TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
Bộ môn Kinh tế
1 Trần Tùng Lâm GVC, Trưởng khoa Tiến sĩ
2 Nguyễn Vũ Như Quỳnh Giảng viên Thạc sĩ
3 Ng: Thị Hương Sen Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
4 Trần Thị Trương GV, P Trưởng bộ môn Thạc sĩ (NCS)
5 Nguyễn Thị Mỹ Vân Giảng viên Thạc sĩ
6 Nguyễn Thị Phương Giảng viên Thạc sĩ
7 Phạm Thị Thanh Luyến Giảng viên Thạc sĩ
8 Trần Thị Thanh Thanh Giảng viên Thạc sĩ
9 Lương Thị Thu Trang Giảng viên Thạc sĩ
10 Phan Thị Mỹ Kiều Giảng viên Thạc sĩ
11 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
12 Nguyễn Tấn Tâm Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
Bộ môn Quản trị doanh nghiệp
13 Võ Ngọc Anh GV, Trưởng Bộ môn Thạc sĩ (NCS)
14 Lê Thị Minh Toàn Giảng viên Thạc sĩ
15 Trần Thị Thi Thơ Giảng viên Thạc sĩ
16 Phạm Thị Mỹ Vân Giảng viên Thạc sĩ
17 Nguyễn Thị Minh Chi Giảng viên Thạc sĩ
18 Lê Thị Thu Khương Giảng viên Thạc sĩ
19 Võ Lê Xuân Sang Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
20 Nguyễn Thị Giảng viên Thạc sĩ
21 Đỗ Tâm Vinh Giảng viên CN (CH)
22 Võ Thị Trương Tâm Giảng viên Thạc sĩ
23 Nguyễn Thị Phụng Giảng viên Thạc sĩ
24 Mai Thị Thanh Thúy Giảng viên Thạc sĩ
25 Trần Hoàng Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
Bộ môn Kinh doanh quốc tế
26 Nguyễn Thị Như Mai GVC, Phó Trưởng khoa Thạc sĩ (NCS)
27 Trần Thị Minh Nguyệt GV, P Trưởng bộ môn Thạc sĩ (NCS)
28 Nguyễn Thị Lệ Huyền Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
29 Mai Bá Gia Hân Giảng viên Thạc sĩ
30 Trần Thị Cẩm Ngọc Giảng viên Thạc sĩ
31 Võ Thị Thu Diệu Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
32 Nguyễn Chính Nghĩa Giảng viên Thạc sĩ
Trợ lý khoa
33 Diệp Quỳnh Trâm Chuyên viên, Trợ lý khoa CN (CH)