Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Khoa Lý luận chính trị


TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Đỗ Thành Đô Giảng viên, Trưởng khoa Tiến sĩ
2 Lê Thị Ánh Tuyết Giảng viên Thạc sĩ
3 Nguyễn Thị Quyết Giảng viên Tiến sĩ
4 Dương Thị Thu Hương Giảng viên Thạc sĩ
5 Đoàn Thị Duyên Giảng viên Thạc sĩ
6 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giảng viên Thạc sĩ
7 Lê Thị Như Quỳnh Giảng viên Thạc sĩ
8 Đỗ Thị Thùy Trang Giảng viên, Phó Trưởng khoa Tiến sĩ
9 Từ Thị Cẩm Giang Giảng viên Thạc sĩ
10 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên Thạc sĩ
11 Nguyễn Thị Vĩnh Linh Giảng viên chính Thạc sĩ
12 Đàm Yến Nhi Giảng viên Thạc sĩ