Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Khoa Hệ thống thông tin quản lýTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
Bộ môn Tin học ứng dụng
1 Lê Thị Thanh Lưu GVC, Trưởng khoa Thạc sĩ (NCS)
2 Nguyễn Quang Giảng viên Thạc sĩ
3 Ng: Thị Ngọc Hạnh Giảng viên Thạc sĩ
4 Lê Thị Nha Trang Giảng viên Thạc sĩ
5 Nguyễn Thị Liên Giảng viên Thạc sĩ
6 Phạm Ngọc Lâm Giảng viên Thạc sĩ
7 Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên Thạc sĩ
8 Đặng Lê Hoài Giảng viên Thạc sĩ
9 Võ Thị Hiên Giảng viên Thạc sĩ
Bộ môn Toán
10 Phạm Viết Thanh Tùng GV, Trưởng Bộ môn Thạc sĩ
11 Lê Thị Diệu Huyên Giảng viên Thạc sĩ
12 Trần Thị Vân Anh Giảng Viên Thạc sĩ
13 Hà Chí Công Giảng Viên Thạc sĩ
14 Nguyễn Thị Minh Khai Giảng Viên Thạc sĩ
15 Đặng Thị Kiêm Hồng Giảng Viên Thạc sĩ
16 Nguyễn Tấn Bình Giảng Viên Thạc sĩ
17 Trần Thị Yến Ly Giảng Viên Thạc sĩ
18 Nguyễn Hoàng Trúc Giảng Viên Thạc sĩ