Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Khoa Kế toán - Kiểm toánTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
Bộ môn Kế toán Nhà nước
1 Bùi Thị Yến Linh GV, Trưởng khoa Tiến sĩ
2 Nguyễn Thị Thanh Vân Giảng viên Thạc sĩ
3 Lương Thị Thanh Việt GV, Trưởng bộ môn
Thạc sĩ (NCS)
4 Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ
5 Trần Thanh Tâm Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
6 Đặng Quốc Hương Giảng viên Thạc sĩ
7 Lâm Thị Mỹ Yến Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
Bộ môn Kế toán doanh nghiệp
8 Lê Văn Khương GVC, P. Trưởng khoa Thạc sĩ
9 Ng: Thị Minh Tâm GV, P. Trưởng bộ môn Thạc sĩ
10 Trần Thị Thanh Thanh Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
11 Nguyễn Thị Yến Nhi Giảng viên Thạc sĩ
12 Tạ Thị Ngọc Thạch GV, P. Trưởng bộ môn
Thạc sĩ (NCS)
13 Nguyễn Thị Thanh Huệ Giảng viên Thạc sĩ
14 Trần Thị Thanh Nga Giảng viên Thạc sĩ
15 Đặng Thị Quỳnh Như Giảng viên Thạc sĩ
16 Đinh Thị Lê Khanh Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
17 Nguyễn Thị Mai Loan Giảng viên Thạc sĩ
18 Nguyễn Phương Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
19 Nguyễn Thị Thủy Hưởng Giảng viên Thạc sĩ
20 Trần Thị Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ
21 Huỳnh Trần Bích Phượng Giảng viên Thạc sĩ
22 Đào Thị Bích Hiệp Giảng viên Thạc sĩ
23 Phạm Thị Quyên Giảng viên Thạc sĩ
24 Phạm Thị Nguyên Danh Giảng viên CN (CH)
25 Huỳnh Thiên Trang Giảng viên Thạc sĩ
Bộ môn Phân tích
26 Dương Tùng Lâm GVC, Trưởng bộ môn Thạc sĩ (NCS)
27 Nguyễn Thị Hồng Oanh GV, P. Trưởng bộ môn Thạc sĩ (NCS)
28 Lê Nguyễn Nguyên Nguyên Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
29 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giảng viên Thạc sĩ
30 Nguyễn Phi Trinh Giảng viên Thạc sĩ
31 Nguyễn Thị Thu Nga Giảng viên Thạc sĩ
32 Bùi Thị Thu Mỹ Giảng viên Thạc sĩ
33 Phạm Anh Thư Giảng viên CN (CH)
Bộ môn Kiểm toán
34  Phan Thị Thuỳ  Nga GV, P. Trưởng bộ môn  Thạc sĩ (NCS)
35 Trần Thị Thu Phường Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
36 Nguyễn Thị Minh Thi Giảng viên Thạc sĩ
37 Lê Thị Mến Giảng viên CN (CH)
38 Nguyễn Thị Kim Anh Giảng viên CN (CH)
39 Bùi Thị Năm Giảng viên CN (CH)
40 Võ Thị Bích Giảng viên CN (CH)
Trợ lý khoa
41 Lê Thị Lan Anh Chuyên viên CN

Thạc sĩ
Tiến sĩ
GV, Trưởng Bộ môn
  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh