Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Khoa Tài chính - Ngân hàngTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị

Bộ môn Tài chính Công


1 Nguyễn Hoàng Nguyên GVC, Phó Trưởng khoa Thạc sĩ
2 Trương Duy Hoàng GVC, Trưởng bộ môn Tiến sĩ
3 Ngô Minh Quỳnh Dao Giảng viên chính Thạc sĩ
4 Phạm Thị Minh Việt Giảng viên, P.Trưởng bộ môn Thạc sĩ
5 Lê Thị Tuyết Thoa Giảng viên Thạc sĩ
6 Đỗ Cao Thị Ngạn Triều Giảng viên Thạc sĩ
7 Nguyễn Thị Tường Vi Giảng viên Thạc sĩ
8 Nguyễn Thanh Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ
9 Trần Thị Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ
10 Đặng Duy Thanh Hương Giảng viên Thạc sĩ
11 Nguyễn Thị Mỹ Dung Giảng viên CN (CH)

Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp


12 Lê Văn Khâm GVC, Trưởng khoa Tiến sĩ
13 Hoàng Thị Ngọc Hường GV, Phó trưởng Bộ môn Thạc sĩ
14 Bạch Thị Thu Hiền Giảng viên Thạc sĩ
15 Lê Vũ Hằng Nga Giảng viên Thạc sĩ
16 Nguyễn Thị Thanh Hảo Giảng viên Thạc sĩ
17 Huỳnh Thị Thùy Dương Giảng viên Thạc sĩ
18 Đặng Thị Quỳnh Mai Giảng viên Thạc sĩ
19 Nguyễn Hữu Quỳnh Như Giảng viên Thạc sĩ
20 Nguyễn Thị Bích Linh Giảng viên Thạc sĩ
21 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giảng viên Thạc sĩ

Bộ môn Tiền tệ - Ngân hàng


22 Tống thiện Phước GVC, Trưởng bộ môn Tiến sĩ
23 Huỳnh Ngọc Hạnh Giảng viên chính Thạc sĩ
24 Huỳnh Thu Hiền Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
25 Nguyễn Thị Anh Trâm Giảng viên Thạc sĩ
26 Nguyễn Lê Nguyên Dung Giảng viên Thạc sĩ 
27 Nguyễn Thị Cẩm Vân Giảng viên Thạc sĩ
28 Huỳnh Thị Minh Duyên Giảng viên Thạc sĩ
29 Nguyễn Thị Minh Hương Giảng viên Thạc sĩ
30 Lê Hoàng Như Nguyện Giảng viên Thạc sĩ
31 Nguyễn Thị Quỳnh Duyên Giảng viên Thạc sĩ
32 Nguyễn Thị Lệ Huyền Giảng viên Thạc sĩ (NCS)
33 Đoàn Thị Thu Phương Giảng viên Thạc sĩ
34 Nguyễn Thị Thu Trinh Giảng viên Thạc sĩ

Trợ lý khoa


35 Bùi Thoại Dung Chuyên viên, Trợ lý khoa CN