Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Công tác sinh viên


TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Nguyễn Thị Phương Ngọc GV, Phó Trưởng phòng Thạc sĩ (NCS)
2 Nguyễn Chấp CVC, Phó Trưởng phòng CN
3 Nguyễn Thị Kim Dung Chuyên viên CN
4 Trần Nguyên Ca Sa Giảng viên CN
5 Vũ Văn Khanh Giảng viên Thạc sĩ

  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh