Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Thanh tra giáo dụcTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Nguyễn Duy Công CVC, Phó Trưởng phòng CN
2 Lê Thị Phương Dung Giảng viên CN(Cao học)