Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượngTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Trần Xuân Việt GVC, Trưởng phòng Thạc sĩ
2  Nguyễn Minh  Hải Chuyên viên, P.Trưởng phòng  Thạc sĩ
3 Huỳnh Thị Thanh Ri Giảng viên Thạc sĩ
4 Đoàn Thị Ngọc Yến Chuyên viên CN (CH)
  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh