Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tếTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Lê Thị Tuyết Dung GV, P. Trưởng Phòng Thạc sĩ
2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Giảng viên Thạc sĩ
3 Bùi Phụ  Anh NGƯT Tiến sĩ
Tổ Thông tin - Thư viện
4 Nguyễn Thị Kim Tường Thư viện viên, Tổ trưởng CN
5 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Thư viện viên CN
6 Nguyễn Bích Hường Chuyên viên CN
7 Trần Thị Tâm Thư viện viên CN
8 Nguyễn Thị Thu Mai Thư viện viên CN
9 Nguyễn Văn Chuyên viên, PH Huế Thạc sĩ
Tổ Công nghệ thông tin
10 Nguyễn Đình Trinh   Chuyên viên, Tổ trưởng Thạc sĩ 
11 Đặng Thị Thanh Thúy Chuyên viên Thạc sĩ
12 Phạm Ngọc Thắng Chuyên viên Thạc sĩ
13 Phạm Tấn Hoài Linh Giảng viên Thạc sĩ