Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tếTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Lê Xuân Lãm GVC, Trưởng phòng Tiến sĩ
2 Lê Thị Tuyết Dung GV, P. Trưởng Phòng Thạc sĩ
3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Giảng viên Thạc sĩ
4 Bùi Phụ  Anh NGƯT Tiến sĩ
Tổ Thông tin - Thư viện
5 Nguyễn Thị Thu Mai Thư viện viên CN
6 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Thư viện viên CN
7 Nguyễn Bích Hường Chuyên viên CN
8 Trần Thị Tâm Thư viện viên CN
9 Nguyễn Thị Kim Tường Thư viện viên CN
10 Nguyễn Văn Chuyên viên, PH Huế Thạc sĩ
Tổ Công nghệ thông tin
11 Nguyễn Đình Trinh   Chuyên viên, Tổ trưởng Thạc sĩ 
12 Đặng Thị Thanh Thúy Chuyên viên Thạc sĩ
13 Trịnh Thị Thanh Thuận Chuyên viên Thạc sĩ
14 Phạm Ngọc Thắng Chuyên viên Thạc sĩ
15 Phạm Tấn Hoài Linh Giảng viên Thạc sĩ