Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tếTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Lê Xuân Lãm GVC, Trưởng phòng Tiến sĩ
2 Lê Thị Tuyết Dung GV, P. Trưởng Phòng Thạc sĩ
3 Ng: Thị Quỳnh Anh Giảng viên Thạc sĩ
Tổ Thông tin - Thư viện
4 Nguyễn Đình  Trinh  Chuyên viên, Tổ trưởng Thạc sĩ
5 Nguyễn Thị Thu Mai Thư viện viên CN
6 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Thư viện viên CN
7 Nguyễn Bích Hường Chuyên viên CN
8 Lê Thị Ánh Tuyết Chuyên viên CN (Cao học)
9 Trần Thị Tâm Thư viện viên CN
10 Nguyễn Thị Kim Tường Thư viện viên CN
11 Nguyễn Văn Thư viện viên Thạc sĩ
Tổ Công nghệ thông tin
12 Đặng Thị Thanh Thúy Chuyên viên Thạc sĩ
13 Trịnh Thị Thanh Thuận Chuyên viên Thạc sĩ
14 Phạm Ngọc Thắng Chuyên viên Thạc sĩ
15 Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên Thạc sĩ
16 Phạm Tấn Hoài Linh Chuyên viên Thạc sĩ