Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tếTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Lê Xuân Lãm GVC, Trưởng phòng Tiến sĩ
2 Lê Thị Tuyết Dung GV, P. Trưởng Phòng Thạc sĩ
3 Ng: Thị Quỳnh Anh Giảng viên Thạc sĩ
Tổ Thông tin - Thư viện
4  Nguyễn Đình  Trinh  Chuyên viên, Tổ trưởng  Thạc sĩ
5 Nguyễn Thị Thu Mai Thư viện viên CN
6 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Thư viện viên CN
7 Nguyễn Bích Hường Chuyên viên CN
8 Lê Thị Ánh Tuyết Chuyên viên CN
9 Trần Thị Tâm Thư viện viên Trung cấp T.cấp (ĐH)
10 Nguyễn Thị Kim Tường Thư viện viên CN
11 Nguyễn Văn Thư viện viên CN (CH)
Tổ Công nghệ thông tin
12 Trần Quang Hải Chuyên viên, Tổ trưởng Thạc sĩ
13 Đặng Thị Thanh Thúy Chuyên viên Thạc sĩ
14 Trịnh Thị Thanh Thuận Chuyên viên KS (CH)
15 Phạm Ngọc Thắng Chuyên viên Thạc sĩ
16 Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên Thạc sĩ
17 Phạm Tấn Hoài Linh Chuyên viên Thạc sĩ
  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh