Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản trị - Thiết bịTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Hoàng Hải Trưởng phòng Thạc sĩ
2 Đinh Thanh Kỹ sư, P Trưởng phòng KS
3 Lê Đức Thái Sơn Kỹ sư KS
4 Trần Văn Hào Nhân viên kỹ thuật KS
5 Bùi Trần Quyết Thắng Kỹ sư KS
6 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên kỹ thuật Sơ cấp
7 Võ Duy Linh Lái xe cơ quan
8 Lê Xuân Thái Lái xe cơ quan CN
9 Nguyễn Thị Hồng Nhân viên phục vụ