Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý Đào tạoTT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Phạm Hoài Nam GVC, P. Trưởng phòng  TS
2 Trần Quang  Hải P. Trưởng phòng Thạc sĩ
3 Phan Tấn Học Chuyên viên chính CN
4 Tạ Thị Quỳnh Ngọc Chuyên viên CN (Cao học)
5 Huỳnh Thị Kim Duyên Giảng viên Thạc sĩ