Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Dương Ngọc Ánh GVC, Trưởng phòng ThS
2 Võ Văn Thảo Chuyên viên, P.Trưởng phòng, PH Huế CN
3 Trần Thị Bích Liên GVC, P. Trưởng phòng ThS
4 Đỗ Thị Ngọc Hương Cán sự CN
5 Lê Thị Thanh Châu Kỹ thuật viên đánh máy CN (CH)
6 Hồ Thị Hoàng Oanh Chuyên viên CN
7 Nguyễn Thị Thu Hảo Giảng viên CN (CH)
8 Lê Thị Ánh Tuyết Chuyên viên CN (CH)
9 Nguyễn Thị Uyên Bách Điều dưỡng viên TC T.cấp
10 Phạm Thị Thu Hảo Điều dưỡng viên TC T.cấp (LTCĐ)
11 Cao Thanh Việt Tổ trưởng Tổ BV-TT Sơ cấp
12 Nguyễn Phỉ Cân NV Bảo vệ-T.trực (HĐ)
13 Nguyễn Phúc Tuyến NV Bảo vệ-T.trực (HĐ)
14 Lương Thị Hồng Lên NV phục vụ (HĐ)