Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu


NGƯT, TS. Bùi Phụ Anh- Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Duy Tạo- Phó Hiệu trưởng

TS. Phạm Sỹ Hùng- Phó Hiệu trưởng

TS. Mai Bá Ấn- Phó Hiệu trưởng
  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh