Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Biểu trưng (Logo) và ý nghĩa

Mẫu logo màu (dùng cho bài giảng điện tử, bài trình chiếu, các tài liệu khác trên máy)

Mẫu logo trắng đen (dùng cho các bảng in)


LIÊN KẾT WEBSITE