Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 055. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

Sứ mạng: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán - kiểm toán và các ngành nghề khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán - kiểm toán phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.

Tầm nhìn: Trong quá trình phát triển, xây dựng trường Đại học Tài chính - Kế toán trở thành một trường đại học chuyên ngành theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực miền Trung - Tây nguyên; trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính của khu vực và cả nước.

LIÊN KẾT WEBSITE

  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 055. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh