Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Giáo dục thường xuyên

Thông báo tuyển sinh Khóa bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và Đơn vị kế toán Nhà nước K139/2020 tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Nhập thông tin đăng ký               

Sau khi nhập thông tin vào các ô bên dưới; Học viên Tải phiếu đăng ký, ghi thông tin có xác nhận của đơn vị và nộp bản cứng về cho Phòng QLĐT.