Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Chương trình đào tạo

Công khai Đề án đăng ký mở ngành đào tạo (Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng, trình độ thạc sĩ - Mã ngành: 60340201)