Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Ngành đào tạo

Ngành Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Chuyên ngành: Luật kinh tế.

Vị trí việc làm: Chuyên viên pháp lý trong doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, các đơn vị dịch vụ tư vấn pháp luật, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác; nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

(Xem chi tiết Quyết định và Chương trình ngành Luật kinh tế)