Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Quy chế, quy định đào tạo

Quy định về thực tập cuối khóa của sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ

Hướng dẫn và các biểu mẫu kèm QĐ số 16/QĐ-TĐHTCKT tải tại đây