Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Chương trình đào tạo

Hội nghị chuyên đề đánh giá chất lượng đào tạo 3 năm (2013 - 2015)

Sáng ngày 12/12/2015, Trường Đại học Tài chính - Kế toán tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá chất lượng đào tạo 3 năm (2013 - 2015) nhằm tổng kết, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo trong thời gian qua và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tài chính- Kế toán trong thời gian tới.

TS. Phạm Sỹ Hùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, toàn thể giảng viên, giảng viên kiêm chức trong trường và viên chức của các Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Sau phần phát biểu khai mạc của TS. Phạm Sỹ Hùng - Phó Hiệu trưởng, Hội nghị nghe đại diện các đơn vị chức năng trong nhà trường trình bày các báo cáo tham luận:

1. “Khái quát hoạt động đào tạo của Trường trong 3 năm từ 2013 đến 2015” (Th.S Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Phòng Quản lý Đào tạo).

ThS Nguyễn Văn Vinh - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo trình bày tham luận tại Hội nghị

2. “Đánh giá chất lượng giảng dạy trong nhà trường thông qua kết quả thi kết thúc học phần của sinh viên” (Th.S Trần Xuân Việt, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng).

3. “Chương trình đào tạo hiện nay của Nhà trường - Thực trạng và định hướng hoàn thiện” (TS. Lê Xuân Lãm, Trưởng phòng QLKH và HTQT).

  TS. Lê Xuân Lãm - Trưởng Phòng QLKH và HTQT trình bày tham luận tại Hội nghị 

4. “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ” (Th.S Trần Ngọc Nghĩa, Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán).

5. “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành trong nhà trường” (TS. Tống Thiện Phước, Trưởng Bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính - Ngân hàng).

6. “Trao đổi về công tác tổ chức cho sinh viên tham quan, khảo sát thực tế tại cơ sở” (TS. Trần Tùng Lâm, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh).

7. “Đổi mới công tác giáo viên cố vấn trong điều kiện tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ” (Th.S Đỗ Thành Đô, Trưởng phòng Công tác sinh viên)

Sau phần trình bày tham luận, Hội nghị đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo như: công tác tuyển sinh và mở ngành đào tạo, chương trình đào tạo, vấn đề thi kết thúc học phần, vấn đề dự giờ giảng đối với giảng viên, việc đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức giảng dạy, về công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo tín chỉ...với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, thiết thực và tâm huyết của các đại biểu tham dự Hội nghị .

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Phạm Sỹ Hùng đánh giá cao sự tâm huyết, sáng tạo, đóng góp ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời kết luận 7 nhóm vấn đề lớn cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Sau 1 buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới.