Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

       Phòng Quản lý đào tạo

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 566
  • Email: phongqlydt@tckt.edu.vn

Lịch học vụ

Lịch dự kiến học kỳ 2 năm học 2019-2020

Sinh viên bị trùng lịch giữa các môn học vui lòng phản hồi về cô Ngọc - Phòng Quản lý Đào tạo trước 13 giờ ngày 14/01/2020 (Email: tathiquynhngoc@tckt.edu.vn)