Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

       Phòng Quản lý đào tạo

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 566
  • Email: phongqlydt@tckt.edu.vn

Lịch học vụ

Lịch học dự kiến học kỳ 1 năm học 2019-2020


Xem lịch học tại đây


Lưu ý

- Sinh viên các khóa có vấn đề về lịch học hoặc có những thay đổi vui lòng liên hệ Cô Ngọc - phòng QLĐT (email: phongqldt@tckt.edu.vn, tiêu đề ghi "Báo trùng lịch học") từ ngày có thông báo đến 9 giờ 00 ngày 16.08.2019. Sau thời gian trên Phòng QLĐT không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào.

- Sinh viên bắt đầu đăng ký lịch học từ 17 giờ ngày 16/8/2019.