Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Ngành đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: D340101 (Đại học), C340101 (Cao đẳng).

Các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh marketing; Quản trị bán hàng; Quản trị kinh doanh tổng hợp.

Vị trí việc làm: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhận các công việc của nhân viên kinh doanh hoặc quản trị viên thuộc các lĩnh vực quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội; làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu hoặc tự tạo lập doanh nghiệp, tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.