Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Ngành đào tạo

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301 

Các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán Nhà nước; Kế toán tổng hợp.

Vị trí việc làm: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kế toán có thể làm việc được ở hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Một số vị trí hấp dẫn mà sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm là kế toán viên, kiểm soát viên, nhân viên thuế, chuyên viên tư vấn tài chính kế toán, nhân viên quản lý dự án; làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu.