Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Ngành đào tạo

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 

7340201


Các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính công.

Vị trí việc làm: Sinh viên tốt nghiệp ngành TCNH có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp bảo hiểm, các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước với các vị trí: chuyên viên tài chính, chuyên gia tư vấn, nhân viên ngân hàng…; làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu.