Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Quy chế, quy định đào tạo

Quyết định V/v Ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ