Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Quy chế, quy định đào tạo

Quy định về đào tạo môn học Giáo dục Thể chất đối với sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ